Bản ghi âm cuộc trò chuyện với kẻ sát nhân Ted ...

Lịch lãm, điển trai, thông minh, sắp vào học tại một trường luật, ai mà ngờ được Ted Bundy - kẻ gần như có tất cả mọi thứ ấy - hóa ra lại là một tên sát nhân máu lạnh, tàn nhẫn, với số lượng nạn nhân lên đến hơn 30 người.
read more >>